Top left: Waiotuma Stream. Te mimi o Mereana to the left.
Top right: Oruaiti Pa
Bottom Left: Oruaiti Partition Plan Block 1, 2 and 3
Bottom Right: Oruaiti Beach Frontage
aaaaaaaaaaaaiii